Το όνομα απαιτείται
Το επίθετο απαιτείται
Η ημερομηνία γέννησης απαιτείται
Το φύλο απαιτείται
Το email απαιτείται
Ο κωδικός απαιτείται
Ο κωδικός απαιτείται
Η περιοχή απαιτείται
Η πόλη απαιτείται
Ο ταχυδρομικός κώδικας απαιτείται
Το ΦΠΑ απαιτείται
Η προμήθεια απαιτείται
Επιλέξτε το πακέτο που θέλετε

99

κάθε χρόνο

Basic

 • Πρόσβαση σε Νέους Πελάτες
 • Παρουσία στον Κατάλογο Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Ανάρτηση Προϊόντων
 • Ανάρτηση Υπηρεσιών
 • Ανάρτηση Νέων Όχι
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες Όχι
 • Ανάρτηση Προσφορών Όχι
 • Καμπανιες e-mail Όχι
 • Στατιστικά Όχι
 • Πώληση Προϊόντων Online Όχι
 • Λογισμικό Οργάνωσης αποθήκης Όχι
 • Αναρητηση Δωροεπιταγων Όχι
 • Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση Όχι

299

κάθε χρόνο

Premium

 • Πρόσβαση σε Νέους Πελάτες
 • Παρουσία στον Κατάλογο επιχειρήσεων
 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Ανάρτηση Προϊόντων
 • Ανάρτηση Υπηρεσιών
 • Ανάρτηση Νέων
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες
 • Ανάρτηση Προσφορών Όχι
 • Καμπανιες e-mail Όχι
 • Στατιστικά Όχι
 • Πώληση Προϊόντων Online Όχι
 • Λογισμικό Οργάνωσης αποθήκης
 • Αναρητηση Δωροεπιταγων Όχι
 • Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

79

κάθε μήνα

Full

 • Πρόσβαση σε Νέους Πελάτες
 • Παρουσία στον Κατάλογο επιχειρήσεων
 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Ανάρτηση Προϊόντων
 • Ανάρτηση Υπηρεσιών
 • Ανάρτηση Νέων
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες
 • Ανάρτηση Προσφορών
 • Καμπανιες e-mail
 • Στατιστικά
 • Πώληση Προϊόντων Online
 • Λογισμικό Οργάνωσης αποθήκης
 • Αναρητηση Δωροεπιταγων
 • Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση
Έχετε επιλέξει το πακέτο
Σύνολο
Μη διαθέσιμο (Υπο κατασκευή)