Πως λειτουργεί

Κάρτα Προνομίων

Συναλλαγές με φυσική παρουσία

Το μέλλος – Κάτοχος της κάρτας επισκέπτεται την επιχείρηση στην έδρα της

  • Επιλέγει το προϊόν η την υπηρεσία που θέλει
  • Δείχνει την κάρτα μέλους ώστε να γίνει η ταυτοποίηση
  • Αυτόματα λαμβάνει τα προνόμια που δικαιούται
  • Γίνεται η καταχώρηση της συναλλαγής (απαραίτητο στοιχείο) για επιπλέον προνόμια
  • Αξιολογεί αν επιθυμεί την επιχείρηση και την εξυπηρέτηση που είχε

Online Συναλλαγές

Το μέλος – Κάτοχος της κάρτας πραγματοποιεί αγορά από το e shop της tum

  • Πραγματοποιεί την αγορά που επιθυμεί
  • Αυτόματα λαμβάνει τα προνόμια που δικαιούται
  • Γίνεται αυτόματα η καταχωρίσει των επιπλέον προνομιών