Επικοινωνία

Όνομα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ

Τηλέφωνο

2721022647

Email

mourdpharmacy@gmail.com

Διεύθυνση

Πλατεία 23ης Μαρτίου 26 & Αναγνωσταρά Καλαμάτα 24100
Περιγραφή
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
Όροι
Νέα της επιχείρησης
Δεν υπάρχουν νέα