Επικοινωνία

Όνομα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΪΑΣ

Τηλέφωνο

2721114440

Email

dimitasoskaias@gmail.com

Διεύθυνση

ΚΡΗΤΗΣ 127 & ΒΥΡΩΝΟΣ
Περιγραφή
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
Όροι
Νέα της επιχείρησης
Δεν υπάρχουν νέα