Επικοινωνία

Όνομα

Hotel Palmers

Τηλέφωνο

2245608578

Email

hotel4@gmail.com

Διεύθυνση

Παραλίου 54
Περιγραφή
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
Όροι
Νέα της επιχείρησης
Δεν υπάρχουν νέα