Επικοινωνία

Όνομα

ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ

Τηλέφωνο

6987731181

Email

kostas.kranidiotis@icloud.com

Διεύθυνση

Μανιακίου 37
Περιγραφή
ME ΠOΛYXPONH ΠEIPA ΣTO XΩPO THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ THΣ AΓΓΛIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ, BOHΘAME ΠAIΔIA KI ENHΛIKOYΣ NA AΠOKTHΣOYN EΞOIKEIΩΣH ME TH BPETANIKH KOYΛTOYPA KAI NA NIΩΘOYN ΣAN ΣTO ΣΠITI TOYΣ ΣE KAΘE AΓΓΛOΦΩNO ΠEPIBAΛΛON. IΔIAITEPA TA TEΛEYTAIA XPONIA, H EMΠEIPIA MAΣ EKTEINETAI KAI ΣTO XΩPO THΣ ΓAΛΛIKHΣ KAI ΓEPMANIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ME MEΓAΛH MAΣ XAPA ΘA ΣAΣ EXOYME ΣYNOΔOIΠOPOYΣ ΣTO TAΞIΔI TΩN EYPΩΠAIKΩN ΓΛΩΣΣΩN!
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
Όροι
ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ TUM.GR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΡΑΦΕΣ.
Νέα της επιχείρησης
CFL Kέντρο Ξένων Γλωσσών

ME ΠOΛYXPONH ΠEIPA ΣTO XΩPO THΣ ΔIΔAΣKAΛIAΣ THΣ AΓΓΛIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ, BOHΘAME ΠAIΔIA KI ENHΛIKOYΣ NA AΠOKTHΣOYN EΞOIKEIΩΣH ME TH BPETANIKH KOYΛTOYPA KAI NA NIΩΘOYN ΣAN ΣTO ΣΠITI TOYΣ ΣE KAΘE AΓΓΛOΦΩNO ΠEPIBAΛΛON. IΔIAITEPA TA TEΛEYTAIA XPONIA, H EMΠEIPIA MAΣ EKTEINETAI KAI ΣTO XΩPO THΣ ΓAΛΛIKHΣ KAI ΓEPMANIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ME MEΓAΛH MAΣ XAPA ΘA ΣAΣ EXOYME ΣYNOΔOIΠOPOYΣ ΣTO TAΞIΔI TΩN EYPΩΠAIKΩN ΓΛΩΣΣΩN!